"På Egna Ben" är tillbaka

Bild

Fotograf/Källa: Jessica Johansson

Den 14 september är "På Egna Ben" tillbaka och utmanar mellanstadieelever i Kalmar att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. På så sätt skapar vi mer aktiva, självständiga barn och bidrar till en säkrare trafikmiljö kring skolorna.

I höst återkommer Kalmar kommun med finansiering från Energimyndigheten med satsningen för att få fler barn och unga att ta sig till och från skolan på egna ben. Allt fler barn blir skjutsade och trafiksituationen vid många skolor är idag mycket besvärlig. Målet är att genom en bestående förändring av barn och ungas resvanor uppnå förbättrad trafiksäkerhet, hälsa samt en minskad klimatpåverkan.

Projektet riktar sig till elever som går i årskurs 4, 5 och 6 från och med höstterminen 2020. Genom att gå, cykla eller åka kollektivt till och från skolan i stället för att bli skjutsade kan eleverna i höstens utmaning samla poäng och tävla om fina priser.

-Undersökningar visar att 24 procent av mellanstadiebarnen i Kalmar som blir skjutsade bor mindre än 1 km från sin skola, detta är något som vi hoppas ändras och att barnen blir mer aktiva genom projektet, säger Lisa Dahlström, projektledare i Kalmar kommun.

Själva utmaningen kommer att pågå från 14 september till 16 oktober. Den slutgiltiga prisutdelningen sker den 21-23 oktober.

Publicerad: 11 september 2020