Sänkt hastighetsgräns vid Värsnäs

Bild

För att öka tryggheten och trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister så har hastighetsgränsen nu sänkts från 40 till 30 km/h på den östra delen av Värsnäsvägen.

Den sänkta hastigheten gäller från Kalmar Golfklubb förbi Värsnäsgården och ända ut till badplatsen. Vid golfklubben blir Värsnäsvägen smalare och med fler skymda kurvor. Dessutom ansluts där cykelstråket inifrån stan via Björkenäs.

- Detta är det första steget av flera. Nästa steg är att efter semesterperioden införa hastighetsdämpande chikaner på den västra delen av Värsnäsvägen mellan Snurrom och golfklubben så att vägen ännu bättre än idag ska inbjuda till att hålla max 40 km/h, säger Thomas Eidrup, cykelstrateg Kalmar kommun.

Steg tre är att senast under 2021 utreda hur en framtida, mer utvecklad gång- och cykelförbindelse mellan Snurrom och Värsnäs bör se ut. Allt detta beslutades av samhällsbyggnadsnämnden i april i år.

Publicerad: 13 juli 2020