Trafikomledning på Erik Dahlbergs väg och Lorensbergsleden

Karta över trafikomledningen på Erik Dahlbergs väg och Lorensbergsleden.

Delar av Erik Dahlbergs väg och Lorensbergsleden är avstängda 11-14 december.

Kalmar Energi byter fjärrvärmeledningar vid Erik Dahlbergs väg och Lorensbergsleden 11-14 december.

I samband med arbetet kommer delar av vägarna att stängas av helt vilket innebär stor trafikpåverkan. Trafiken kommer att ledas om och trafikanter uppmanas följa orange skyltning och om möjligt välja annan väg.

Publicerad: 10 december 2018