Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ombyggnad korsningen Norra vägen/Esplanaden

Under hösten 2018 bygger vi om korsningen för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister samt förstärka pendlingsstråket till Universitetskajen.

Publicerad: 2 augusti 2018