Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/vald-och-hot.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Våld och hot i nära relation

För dig som sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller har svårt att hantera din egen ilska