Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kontakta-oss/tyck-till-lamna-synpunkter-eller-klagomal.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Tyck till om Kalmar kommun

Här kan du både anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi kan göra Kalmar bättre.