Streamsam

Streamsam logo

I projektet StreamSam samlas aktörer från kommun, region, akademi och privat sektor med målet att utveckla innovativa digitala verktyg.

Formulär

För att dela med oss av våra erfarenheter bjuder vi in till en digital frågestund den 28 november klockan 13-15.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta mer om projektet, hör av dig till oss!

Om Streamsam

Samlar aktörer från kommun, region, akademi och privat sektor med målet att utveckla innovativa digitala verktyg.

Streamsam i korthet

EU-projektet StreamSam handlar om att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen.

Digitalisering av planer

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner.

E-tjänst bygglov

Utveckling mot automatisering av kontroll mot planbestämmelser.

Insamling med drönare

Inköpt drönare med skanner ska utföra datainsamling över utvalda områden.

Nyheter

Evenemang

false