Snurrom - friluftsstaden

I norra Kalmar växer en ny stadsdel fram i möte mellan natur och stad, friluftsliv och vardagsliv med en blandning av bostäder, service, handel och arbetsplatser.

Snurrom, etapp 2

Snurrom fortsätter att utvecklas med nya bostäder i form av bostadsrätter och radhus.

Snurrom, etapp 3

Syftet är att möjliggöra för villatomter.

Snurrom, etapp 4a

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder och ett nytt huvudstråk.

Översiktsbild Snurrom

Inom Snurrom och norra delen av Vimpeltorpet växer det fram en ny stadsdel.

Planprogram för Snurrom

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp om Snurrom och hur Kalmar kommun vill utveckla området.

Snurrom, bad och friskvårdsanläggning

Vi planerar för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Ny förskola i Snurrom

Start av förskolan ska ske till höstterminen 2025 och inflyttning i LSS-boendet sker också under hösten 2025.

Övriga länkar