Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://streamsam.kalmar.se

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Streamsam

I projektet StreamSam samlas aktörer från kommun, region, akademi och privat sektor med målet att utveckla innovativa digitala verktyg.