Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=498e659fa26f4bc49caa290543b3e8bd

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Skulpturkarta

Välkommen att vandra runt och lära mer om Kalmars skulpturer!