Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://storymaps.arcgis.com/stories/a6f667350a5a47b59e94eca3e46a9840

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Skulpturkarta

Välkommen att vandra runt och lära mer om Kalmars skulpturer!