Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/kontaktaoss/besoka/kontor/kalmar.5.5fc8c94513259a4ba1d800030369.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Skattemyndigheten

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Från och med 2008 är det också Skatteverket som bevakar statens fordringar. Verksamheten bedrivs till största delen på våra kontor, som finns över hela landet. Där tar vi emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, t.ex. flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden.