Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/idrottsanlaggningar/aventyrsbadet.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Simhall

Äventyrsbadet är en komplett friskvårds och nöjesanläggning med aktiviteter som passar alla!