Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://www.skola24.se/Schemavisare/Schema/kalmar.skola24.se

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Schema skolorna

Schema skolorna