Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://piren.kalmar.se/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Piren

Piren är Kalmar kommuns intranät. Intranätet är endast tillgängligt för våra anställda.