Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://m00-mg-local.login.kalmar.se/mg-local/resetpassword-step1&mgvhostparam=pwreset.login.kalmar.se

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Password

Lösenordåterställning via SMS