Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
http://lifesure.kalmar.se

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Lifesure

Projektet LIFE SURE ska visa upp ett kostnadseffektivt och ekologiskt hållbart sätt för att ta upp och återvinna bottenslam från grunda vattenområden som är drabbade av övergödning.