Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-bolag/kalmar-vatten-ab.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Kalmar Vatten AB

Kalmar Vatten AB är det kommunala bolag som för Kalmar kommuns räkning sköter vatten och avlopp för kommunens invånare.