Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://ticket.siriusit.net/authn-menu.dialog?sessionid=5df211ed6f0c17eb69d37098732108bb183834b5eb

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Inloggning vårdnadshavare

Här kan du ändra ditt barns schema i förskola och fritidshem, ta del av förskolans och skolans dokumentation om just ditt barn, ta del av ditt barns frånvaro i skolan, säga upp barnomsorgsplats och en hel del ytterligare