Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.forsakringskassan.se/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för försäkringar för bland annat familjer, sjuka med nedsatt arbetsförmåga och pensioner till äldre. Försäkringskassan beslutar om rätten till ersättning, betalar ut pengarna och samordnar resurserna för att stödja sjukskrivna att snabbt komma tillbaka till arbete.