Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://www.kalmarlanstrafik.se/serviceresor/fardtjanst/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Färdtjänst

I Kalmar kommun är det Kalmar Länstrafik, KLT, som utför färdtjänsten. På deras webbplats kan du läsa om vem som har rätt till färdtjänst. Där kan du också ansöka om ett färdtjänsttillstånd.