Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Rubrik

Exempelbild, skog med stig

Ingress