Våld i nära relation

Har du eller någon i din familj blivit utsatt för hot och våld? Är du den som hotar eller utövar våld mot personer i din närhet? Vi kan ge dig skydd och stöd samt hjälp att förändra din situation.

Du kan när som helst stänga när denna sida snabbt genom att trycka på ”Lämna sidan”.

Fler sidor inom omsorg och stöd

Ekonomi och pengar

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Trygg och säker

Stöd, hjälp och samordning för din trygghet och säkerhet. Krisberedskap, jour och upplysning

E-tjänster Omsorg och stöd

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig b

Äldre

Stöd och hjälp för dig som är äldre så att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter

Övriga länkar

Publicerad: 13 juni 2024