Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Varning vid fara

Så här blir du varnad om något händer och så här ska du agera

Fler sidor inom viktig information till dig som bor eller arbetar nära tjärhovet

Företagen på Tjärhovet

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja men också med andra kemikalier.

Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB hanterar både petroleumprodukter och förnybara produkter vid bolagets terminal på Tjärh...

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn, där företaget lagrar, blandar oc...

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och avfall samt bereder bränsle till cement...

Nynas AB

Nynas AB lagrar och distribuerar petroleumprodukter vid sin depå på Tjärhovet.

Swedish DLA Agro AB

Swedish Agros produktionsenhet på Tjärhovet tillverkar spannmålsbaserat djurfoder, hanterar handelsgödsel samt driv...

Brandkårens organisation och resurser vid en större olycka

Brandkåren är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand eller kemikalieutsläpp.

Viktig information vid en kris

Här kan du hitta krisinformation och hur du tar dig bort från eventuell brandrök

Senast uppdaterad: 2 februari 2021
Publicerad: 28 januari 2021