Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Brandkårens organisation och resurser vid en större olycka

Under normala förutsättningar når brandkåren samtliga anläggningar på Tjärhovet inom 10 minuter.

Planer för räddningsinsats

Både verksamheterna och brandkåren är skyldiga att i förväg ta fram planer för hur en räddningsinsats ska gå till på dessa objekt. Alla eventuella instruktioner och order från brandkåren ska följas av allmänheten vid en olyckshändelse. Planerna för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det på grund av ändrade förhållanden finns anledning att ändra dessa.

Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter på brandkårens plan medan både brandkåren och länsstyrelsen granskar företagens interna planer innan de fastställs.

Övningar

Att planerna för räddningsinsats fungerar och är ändamålsenliga ska säkerställas genom övning. Övningar genomförs regelbundet och fastslås årligen i en särskild plan för detta ändamål.

Fler sidor inom viktig information till dig som bor eller arbetar nära tjärhovet

Företagen på Tjärhovet

Företagen på Tjärhovet arbetar främst med produkter baserade på olja men också med andra kemikalier.

Circle K Terminal Sweden AB

Circle K Terminal Sweden AB hanterar både petroleumprodukter och förnybara produkter vid bolagets terminal på Tjärh...

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn, där företaget lagrar, blandar oc...

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och avfall samt bereder bränsle till cement...

Nynas AB

Nynas AB lagrar och distribuerar petroleumprodukter vid sin depå på Tjärhovet.

Swedish DLA Agro AB

Swedish Agros produktionsenhet på Tjärhovet tillverkar spannmålsbaserat djurfoder, hanterar handelsgödsel samt driv...

Varning vid fara

Så här blir du varnad om något händer och så här ska du agera

Viktig information vid en kris

Här kan du hitta krisinformation och hur du tar dig bort från eventuell brandrök

Senast uppdaterad: 22 februari 2021
Publicerad: 28 januari 2021