Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Krisberedskap

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Kalmar kommer kommunens webbplats att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På webbplatsen kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Med en extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun menas en händelse som:

  • avviker från det normala,
  • innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner,
  • kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Kalmar kommun och Kalmar Vatten kan nå invånare och företag snabbare med hjälp av en SMS-tjänst. Vid en krishändelse eller vid en vattenläcka kan vi snabbt skicka ett SMS-meddelande, som når de telefonabonnemang som finns registrerade på en adress inom ett utvalt område, både privata och företag. Tyvärr kan vi inte styra utskicken så att meddelande når mobiltelefoner som befinner sig på en viss plats vid en viss tidpunkt.

Ändra adress eller avregistrera sms

SMS går ut till alla över 16 år, men är barnets abonnemang registrerat på en förälder, går SMS ut även till barn vilket vi givetvis måste ta hänsyn till vid utformning av meddelandet.

De som inte önskar få SMS av Kalmar kommun och Kalmar Vatten är välkomna att använda länken i högermarginalen eller kontakta vårt kontaktcenter.

Är telefonen registrerad hos till exempel din arbetsgivare behöver du själv anmäla att du vill ha meddelandet till din hemadress. Använd länken nedan.

Adressuppgifterna kommer från PAR adressregister.

Kontakt

Elbrist

Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Krisledningsnämnd

En extraordinär händelse är en händelse, som avviker från det normala

Krisplaner

Kalmar kommun har olika typer av planer för hanteringen av extraordinära händelser

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser