Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn, där företaget lagrar, blandar och tappar upp kemikalier för vidare distribution.

Mer information

Kontakt

Senast uppdaterad: 2 januari 2020
Publicerad: 28 juni 2017