Arbeta på brandkåren

Att jobba på brandkåren innebär så mycket mer än att åka på larm. Brandkåren ägnar allt mer tid åt att förhindra olyckor.

Brandstationen i Kalmar är framförallt en arbetsplats för brandmän och brandingenjörer.

Har du ett jobb du trivs med, men vill du vara med och öka tryggheten i din hembygd kan du bli brandman på deltid i Rockneby, Voxtorp, Påryd eller Tvärskog.

Läs mer nedan om du vill bli en av oss.

Brinner du för din hembygd? Vill du få kunskaper som kan rädda liv och egendom och som gör dig till en trygghet för din arbetsgivare och din omgivning? Bli då en av oss och jobba som brandman på deltid!

Just nu letar vi efter intresserade personer som vill göra en insats för sin hembygd samtidigt som de får ett omväxlande, spännande och socialt deltidsarbete. För att kunna arbeta som brandman vid någon av våra deltidsstationer i Rockneby, Voxtorp, Påryd och Tvärskog krävs det att du vid larm kan ta dig till deltidsstationen inom fem minuter. Särskilt intressant är du som bor och/eller arbetar i Påryd där vi för närvarande har störst behov av personal.

Arbetet, som ibland kan var fysiskt krävande, innebär att det är en fördel om du har bra fysik. Du kommer att få genomföra ett fysiskt test i samband med din anställning där vi ser att du har den fysik som krävs för jobbet.

Efter att du blivit antagen, ska du genomgå din grundutbildning (GRIB). Utbildningen genomförs vid någon av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) utbildningsplatser. MSB har skolor i Revinge och på Sandö men externa utbildningsplatser finns också, däribland Kalmar. Utbildningen genomförs i tre olika block.

  • Kurs 1A är två veckor lång och genomförs vid någon av utbildningsorterna, t.ex. i Kalmar.
  • Kurs 1B är en vecka och genomförs på den räddningstjänst där du har din anställning.
  • Kurs 2 är tre veckor och genomförs återigen på en av utbildningsorterna, t.ex. i Kalmar.

Du har totalt två år på dig att genomföra kurserna ovan.

På Kalmar brandkår arbetar brandingenjörerna med bland annat förebyggande brandskydd, tillsyner, utbildningar och riskbedömningar. De verkar även operativt som räddningschef i beredskap (RCB).

För att bli brandingenjör kan du läsa brandingenjörsutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet eller Lunds Tekniska Högskola. Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng (3,5 år). Den kan kompletteras med en räddningstjänstutbildning som hålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som är nödvändig för att få arbeta operativt inom kommunal räddningstjänst. Den utbildningen hålls på MSB:s skola i Revinge och är ett år lång.

Kontakt

Fler sidor inom räddningstjänst

Fyrverkerier

Information om användning av fyrverkerier

Informationsfilmer

Informationsfilmer om brandkåren

Krisberedskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 28 februari 2020
Publicerad: 20 april 2017