Krisplaner

Kalmar kommun har olika typer av planer för hanteringen av
extraordinära händelser.

Krisledningsplanen handlar om hur krisorganisationen ska se  ut, vem som gör vad och hur organisationen ska bemannas. Här ingår också informationsplaneringen. Enligt Lagen om skydd om olyckor (2003:778) är kommunen skyldig att planera för hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor. En annan del handlar om utbildning och övning. Kalmar kommun har ett ansvar att se till att samtliga kommunmedborgare får godtagbar service oavsett händelse eller situation som samhället kan utsättas för. För att kommunen ska kunna klara detta ska kommunens förtroendevalda (kommunens krisledningsnämnd) och personal övas.

Kontakt

Fler sidor inom krisberedskap

Elbrist

Om elbrist skulle inträffa är planen att kunna styra elen till de ställen där den gör mest nytta för samhället

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Krisledningsnämnd

En extraordinär händelse är en händelse, som avviker från det normala

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Publicerad: 12 juni 2017