Krisplaner

Kalmar kommun har olika typer av planer för hanteringen av
extraordinära händelser.

Krisledningsplanen handlar om hur krisorganisationen ska se  ut, vem som gör vad och hur organisationen ska bemannas. Här ingår också informationsplaneringen. Enligt Lagen om skydd om olyckor (2003:778) är kommunen skyldig att planera för hur allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor. En annan del handlar om utbildning och övning. Kalmar kommun har ett ansvar att se till att samtliga kommunmedborgare får godtagbar service oavsett händelse eller situation som samhället kan utsättas för. För att kommunen ska kunna klara detta ska kommunens förtroendevalda (kommunens krisledningsnämnd) och personal övas.

Fler sidor inom krisberedskap

Hemberedskap

Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet

Krisstöd (POSOM)

Information om POSOM och deras uppgift i samhället

När något allvarligt händer

När en extraordinär händelse, eller en kris, i en kommun händer kan du hitta information på kalmar.se

SMS till alla vid en krishändelse

Kalmar kommun och Kalmar Vatten kan nå invånare och företag snabbare med hjälp av en SMS-tjänst.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Övriga länkar

Publicerad: 12 juni 2017