Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst/krisberedskap.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Krisberedskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbplatsen.