Om Kalmar brandkår

Vårt uppdrag är att genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckor i samhället. Vi ska även förbereda och genomföra räddningstjänst på ett effektivt sätt.

Vi är totalt 20 personer i beredskap dygnet runt, som rycker ut när larmet går. Inom Kalmar kommun utgår vi från tätorten Kalmar samt från våra deltidsstationer i Rockneby, Voxtorp, Påryd och Tvärskog.

Förutom vårt operativa uppdrag där vi utför räddningstjänst, ska vi även förebygga olyckor. Det gör vi genom att genomföra tillsyn, granska bygglovsansökningar, ge information om sotning och brandskyddskontroll, genomföra bostadstillsyner samt ge övrig rådgivning.

Vi har också en stor utbildningsverksamhet inom bland annat brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och hjärt- och lungräddning (HLR). Vi utbildar exempelvis grundskoleelever samt sjöbefäl på Linnéuniversitetet. Inte minst bedrivs även utbildning av vår interna personal inom Kalmar kommun.

Fler sidor inom kalmar brandkår

Arbeta på brandkåren

Välkommen till oss! Här arbetar brandmän, brandinspektörer, brandingenjörer samt olika administrativa funktioner.

Förebygg olyckor

Här finner du tips och råd på hur du kan förebygga olyckor.

Brandsäkerhet

Här får du mer information om brandsäkerhet i hemmet och att brandkåren har möjlighet att göra hembesök.

Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Publicerad: 29 april 2021