Fyrverkerier

Årligen skadas ett par hundra människor och ungefär 150 bränder inträffar till följd av fyrverkerier. De vanligaste skadorna utgörs av bränn- och sårskador och beror på att fyrverkerierna har hanterats på ett felaktigt sätt.

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter. Fyrverkeri och alkohol hör inte ihop.
 • Rigga upp fyrverkeripjäserna enligt tillverkarens anvisningar. Säkerställ att pjäserna står stadigt på jämnt underlag.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndigheten.

På påskafton, valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 påföljande dag får pyrotekniska varor användas utan tillstånd av polismyndigheten, med undantag för Larmtorget och Stortorget. Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad än 25 meter.

Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Länssjukhuset.

Fyrverkerier är populärt under nyår och andra helgdagar och uppskattas av många. Att använda fyrverkerier kan dock påverka både hälsa och miljö då det kan låta, skräpa ner och innehålla ämnen som vi inte vill få ut i naturen. Ta därför hänsyn till råden nedan innan du anordnar ett fyrverkeri:

 • Använd aldrig hemmagjorda fyrverkerier. Köp godkända fyrverkerier på försäljningsställen som har tillstånd att sälja. Ta reda på hur de olika pjäserna fungerar och välj effekter som passar din miljö. Fråga gärna efter miljövänliga fyrverkerier med så låg halt tungmetaller som möjligt.
 • Undvik pjäser som låter högt – fråga din försäljare om alternativ.
 • Välj papperspjäser framför pjäser med mycket plastdetaljer – plast skräpar ner mer eftersom det inte är nedbrytbart.
 • Undvik konfettiskjutning då det är svårt att städa upp.
 • Informera alltid närboende och berörda verksamheter innan fyrverkeriet.
 • Tänk på djur och natur - städa upp området efteråt.

Kontakt

Fler sidor inom kalmar brandkår

Arbeta på brandkåren

Välkommen till oss! Här arbetar brandmän, brandinspektörer, brandingenjörer samt olika administrativa funktioner.

Förebygg olyckor

Här finner du tips och råd på hur du kan förebygga olyckor.

Brandsäkerhet

Här får du mer information om brandsäkerhet i hemmet och att brandkåren har möjlighet att göra hembesök.

Om Kalmar brandkår

Vårt uppdrag är att genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckor i samhället.

Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Publicerad: 13 oktober 2017