Förebygg olyckor

Olyckor kan i många fall förebyggas. Här finner du tips och råd på hur du kan förebygga brand, fallolyckor samt minska risken för att råka ut för en trafikolycka eller en pyroteknisk olycka.

Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att brandkåren larmas.

Vanliga brandorsaker i våra hem är elfel och överhettningar av olika slag, till exempel brand i TV, diskmaskin eller torktumlare. Andra vanliga orsaker till brand i hemmet är kvarglömda levande ljus eller att man har glömt att ta bort kastrullen/stekpannan från den påslagna plattan.

Läs mer här om hur du kan förebygga bränder i din bostad.

Nedanstående kan vara bra att ha hemma om det skulle bli strömavbrott.

 • Spritkök/gasolkök
 • Konservmat
 • Ljus
 • Tändstickor
 • Ficklampa
 • Filtar
 • Fotogenkamin
 • Radio som är batteridriven så att du kan få information via SR P4/Kalmar 95,6MHz

Varje år omkommer eller skadas flera tusen människor i fallolyckor.

Huvuddelen av personerna som skadas och omkommer är äldre i åldersgruppen 65+. Här finner du några råd som kan minska risken för att skadas i en fallolycka samt åtgärder som kan minska risken för fallolyckor.

 • Lägg halkskydd under mattor som tenderar att glida undan.
 • Lägg halkskydd i dusch, badkar och bastu.
 • Fäst el-, tele- och TV sladdar längs med listerna.
 • Lys upp riskområden som till exempel trappor och korridorer extra mycket.
 • Montera handtag i dusch och badkar för extra stöd.
 • Använd säkerhetssele och följ säkerhetsföreskrifterna vid höghöjdsarbete.
 • Använd broddar när det är halt.
 • Håll trappor och gångvägar fria från snö. Sanda eller salta.

Årligen skadas ett par hundra människor och ungefär 150 bränder inträffar till följd av fyrverkerier. De vanligaste skadorna utgörs av bränn- och sårskador och beror på att fyrverkerierna har hanterats på ett felaktigt sätt.

Undvik skador och olyckor

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter. Fyrverkeri och alkohol hör inte ihop.
 • Rigga upp fyrverkeripjäserna enligt tillverkarens anvisningar. Säkerställ att pjäserna står stadigt på jämnt underlag.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Lokala ordningsföreskrifter

 • Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndigheten.
 • På påskafton, valborgsmässoafton, samt nyårsafton från kl 20:00 fram till kl 01:00 påföljande dag får pyrotekniska varor användas utan polismyndighetens tillstånd.
 • Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Länssjukhuset.
 • På Larmtorget och Stortorget är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor utan polismyndighetens tillstånd. Detta gäller även påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.
 • Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare än 25 meter från bostadsbyggnad.

Råd vid uppskjutning av fyrverkerier

Fyrverkerier är populärt under nyår och andra helgdagar och uppskattas av många. Att använda fyrverkerier kan dock påverka både hälsa och miljö då det kan låta, skräpa ner och innehålla ämnen som vi inte vill få ut i naturen. Ta därför hänsyn till råden nedan innan du anordnar ett fyrverkeri:

 • Använd aldrig hemmagjorda fyrverkerier. Köp godkända fyrverkerier på försäljningsställen som har tillstånd att sälja. Ta reda på hur de olika pjäserna fungerar och välj effekter som passar din miljö.
 • Fråga gärna efter miljövänliga fyrverkerier med så låg halt tungmetaller som möjligt.
 • Undvik pjäser som låter högt – fråga din försäljare om alternativ.
 • Välj papperspjäser framför pjäser med mycket plastdetaljer – plast skräpar ner mer eftersom det inte är nedbrytbart.
 • Undvik konfettiskjutning då det är svårt att städa upp.
 • Informera alltid närboende och berörda verksamheter innan fyrverkeriet.
 • Tänk på djur och natur - städa upp området efteråt.
För att minska konsekvenserna vid översvämning kan du göra nedanstående
 • Skaffa en länspump med tillräcklig kapacitet
 • Ställ saker i källaren på exempelvis SJ-pallar
 • Rensa hängrännor och brunnsgaller så att avloppet fungerar som det ska.
 • Snöskyfflar i olika storlekar
 • Broddar till skor
 • Sand och tösalt
 • Dubbdäck till cykeln

Tänk på att:

 • en pulka är ett utmärkt sätt att ta hem varor från affären om du går
 • ta bort istappar från hängrännor

Omkring 300 personer omkommer varje år i trafiken.

Brandkåren larmas till alla trafikolyckor där personer befaras vara skadade. Dels för att ta hand om skadade innan ambulansen anländer och dels för att hjälpa till att skapa utrymme runt patienten för att underlätta ambulanspersonalens arbete.

Från brandkårens sida är det svårt att förebygga trafikolyckor, det är Trafikverkets ansvar. Men du kan göra några aktiva val för att minska risken att skadas i trafiken.

 • Håll och anpassa hastigheten. Risken för att bli allvarligt skadad vid en kollision ökar med hastigheten.
 • Använd bilbälte.
 • Undvik att prata i telefon eller syssla med annat när du framför ett fordon. Du ökar risken för att du ska skada dig själv och andra så fort ditt fokus inte ligger på vägen och trafiken.
 • Som gående och cyklist, använd reflex. Bilister ser dig på upp till 125 meter om du använder reflex, på 20-30 meter om du inte gör det. Placera reflexerna lågt och så att de är i rörelse. Även cykeln ska ha reflexer och belysning.
 • Använd cykelhjälm. Cykelhjälmen bör vara CE-märkt och sitta så att den täcker panna, bakhuvud och hjässa.

Barn

Från och med januari 2007 är det lag på att barn under 135 cm ska sitta i bilbarnstol, bältesstol eller på bilkudde. Det finns även en rekommendation om att barn upp till 12 år ska sitta på bältesstol eller bilkudde. Placera aldrig ett barn på en plats med airbag.

 

Fler sidor inom kalmar brandkår

Arbeta på brandkåren

Välkommen till oss! Här arbetar brandmän, brandinspektörer, brandingenjörer samt olika administrativa funktioner.

Brandsäkerhet

Här får du mer information om brandsäkerhet i hemmet och att brandkåren har möjlighet att göra hembesök.

Om Kalmar brandkår

Vårt uppdrag är att genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckor i samhället.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022
Publicerad: 29 april 2021