Brandsäkert i hemmet

Varje år inträffar tusentals bränder i bostäder som är så allvarliga att brandkåren larmas.

Vanliga brandorsaker i våra hem är elfel och överhettningar av olika slag, till exempel brand i TV, diskmaskin eller torktumlare. Därför bör du ALDRIG lämna din bostad med någon maskin igång! Andra vanliga orsaker till brand i hemmet är kvarglömda levande ljus eller att man har glömt att ta bort kastrullen/stekpannan från den påslagna plattan.

De flesta som omkommer i bränder dör av att de inandats brandgaser. Se därför till att du snabbt blir varnad genom att ha en fungerande brandvarnare. Idag kostar den under hundralappen och är lätt montera. Brandvarnaren ska placeras på den högsta punkten i din bostad eftersom röken stiger uppåt. Har du flera våningar bör det finnas en brandvarnare på varje våning. Det är även bra att placera en brandvarnare i närheten av sovrummet. Placera aldrig brandvarnaren i köket eller i närheten av en öppen spis eller kakelugn.

Brandvarnaren drivs av ett "vanligt" batteri, som normalt varar i ett år. En god regel kan därför vara att du byter batteriet den första advent varje år. Du kan även anmäla dig för en gratis sms-påminnelse härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på om din brandvarnare fungerar kan du trycka på testknappen. När batteriet börjar ta slut piper brandvarnaren. Detta hör du inte om du är bortrest några dagar. Därför bör du alltid testa din brandvarnare när du kommer hem. Ska du sova borta och vill känna dig trygg kan du ta med dig en resebrandvarnare.

Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på den enskilde att ha ett skäligt brandskydd. För hemmet kan det innebära en brandvarnare och släckutrustning. En 6 kg pulversläckare räcker för att släcka mindre bränder som uppkommer i hemmet, i fritidshuset, i båten eller på kontoret. Släckaren ska vara certifierad av SIS eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Det kan även vara en bra idé att komplettera med en brandfilt för att snabbt kunna släcka brand i kläder.

Om det är brandrök i mitt trapphus, vad gör jag då?

Gå inte igenom röken!

 • Stanna i din lägenhet, där är du säker mellan 30-60 minuter. Om det läcker in rök i dörrspringor - täta med blöta handdukar.
 • Påkalla hjälp från brandkåren som kan hjälpa dig ut från ett fönster eller balkong.
 • Om du bor i ett hus med mer än åtta våningar ska trapphuset vara röksäkert.

Om det brinner i min lägenhet, vad gör jag då?

 • Rädda dig själv och andra som är i uppenbar fara. STÄNG inne branden! Då hindrar du att den giftiga röken sprider sig samt begränsar brandens framfart.
 • Varna andra.
 • Larma brandkåren genom att ringa 112.
 • Släck, om detta kan göras på ett säkert sätt. Riskera inte ditt liv eller din egen hälsa.

När du kommer till en ny plats eller lokal, kolla alltid efter utrymningsvägar så du vet var de är placerade ifall olyckan är framme.

Brand i kastrull: Flytta kastruller från kokplattan och försök att kväva branden med ett lock. Använd aldrig vatten om branden uppstår i margarin, olja eller annat fett.

Brand i TV: Dra ut kontakten, häll vatten på brandhärden och försök få ut apparaten i det fria. Branden startar oftast med rökutveckling.

Annan brand: Är branden liten och du har utrustning att släcka med, närma dig branden i låg ställning och spruta på brandhärden. Kryp under röken.

Kan du inte släcka själv: Stäng dörren till det utrymme där brand uppstått, varna omgivningen och larma brandkåren. Lär dig begreppen NER UNDER RÖKEN och STÄNG IN BRANDEN.

Saker att tänka på

 • Ha aldrig dukar eller levande ljus på din TV och placera aldrig din TV i en bokhylla. Ta för vana att stänga av strömbrytaren på TV:n (inte via fjärrkontrollen).
 • Dra ut kontakten när du använt kaffekokaren och brödrosten.
 • Se till att filter och spisfläkt är rengjorda från fett.
 • Se till att cigarettfimpar är ordentligt släckta innan du slänger dem.
 • Byt ut gamla och trasiga kontakter och sladdar.
 • Använd aldrig högre watt på glödlamporna än vad som anges.
 • Torka aldrig kläder på ett el-element.

Här är viktiga tips för dig som ska ladda din telefon, hoverboard, elcykel, drönare, elsparkcykel eller andra typer av eldriven apparatur.

Att tänka på

 • Om möjligt bör laddning (och förvaring) av elcyklar, elsparkcyklar och andra liknande fordon ske utomhus eller i välventilerat utrymme som är brandtekniskt avskilt från boenderum (t ex garage eller förråd).
 • Kontrollera redan när du köper produkten att den är CE-märkt.
 • Skydda batterierna mot mekaniska skador.
 • Koppla bort batteriet från laddaren när det är fulladdat.
 • Laddning bör ske på ett behörigt avstånd från brännbart material, som sängkläder, tygmöbler och papper.
 • Blir produkten väldigt varm i något läge, kontakta inköpsstället.
 • Ladda alltid under uppsikt enligt tillverkarens bruksanvisning och på ett plant och obrännbart underlag.
 • Lämna uttjänta och skadade batterier till en återvinningsstation.
 • Ladda inte på natten.
 • Dra ur laddaren från uttaget.
 • Kontrollera att det står vem som har tillverkat produkten. Kontrollera att du får med en bruksanvisning på svenska.
 • Se till att ha fungerade brandvarnare i din bostad, 6 kg pulversläckare samt brandfilt.

I flerbostadshus, på arbetsplatser och i skolor

Vid laddning (och förvaring) av elcyklar, elmotorcyklar och andra liknande fordon i anslutning till flerfamiljshus, arbetsplatser eller skolor rekommenderar brandkåren att detta sker utomhus eller i välventilerade utrymmen, exempelvis i cykelförråd med separat frånluft, utan överluft till annan brandcell. Utrymmet bör vara brandtekniskt avskilt från övriga utrymmen, det bör vara tydligt skyltat samt utan lättantändligt material.

Brinnande litiumjonbatterier avger giftig rök

Ett problem med brinnande litiumjonbatterier är att viss forskning har påvisat att de kan avge vätefluorid. Det är en gas som är annorlunda än "vanlig" brandrök då den är giftig redan vid låga koncentrationer och besvärligare att behandla efter inandning.

Brinnande litiumjonbatterier brinner annorlunda än vanliga bränder

Ett brinnande litiumjonbatteri har ett annorlunda brandförlopp i förhållande till sin storlek än de flesta andra bränder i en bostad. Det innebär också att när branden detekteras av en brandvarnare så kan det redan vara för sent att utrymma utan att andas in den farliga röken. Inte nödvändigtvis livshotande, men ändå så det ger hälsoproblem. Dessutom brinner även små litiumjonbatterier med hög temperatur vilket gör dem till potenta brandstiftare.

Fler sidor inom brandsäkerhet

Brandkåren gör hembesök

Kalmar brandkår genomför hembesök för att prata om brandskydd och brandsäkerhet.

Senast uppdaterad: 28 september 2022
Publicerad: 20 april 2017