Brandkåren gör hembesök

Kalmar brandkår gör hembesök för att prata om brandskydd och brandsäkerhet. Hembesöken är ett sätt att minska antalet döda och skadade i bostadsbränder samtidigt som vi får träffa medborgarna i Kalmar kommun.

Observera att brandkåren i dagsläget, på grund av Covid-19, inte genomför hembesök. Beslutet gäller tills vidare. Hembesöken kommer återupptas först när situationen förbättrats.

Hembesöken görs av våra brandmän som berättar hur man kan förebygga en brand och hur man ska agera om det börjar brinna i bostaden eller om man ser rök i trapphuset.

Vi går igenom vilket brandskydd som är rekommenderat och tar även upp vanliga brandorsaker och hur dessa kan hanteras, till exempel en brand på spisen. Innan vi går ser vi till att brandvarnarna fungerar. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en brandvarnare i lägenheten men det är du som boende som ska se till att den fungerar.

Utöver att förbättra kunskaperna hos kommunens medborgare skapas goda relationer genom hembesöken och vi kan uppmärksamma personer som har behov av ett stärkt individanpassat brandskydd.

Hembesöken är kostnadsfria och frivilliga. De genomförs på vårt initiativ men boende, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar är naturligtvis välkomna att kontakta brandkåren vid eventuella frågor och funderingar.

Nedan hittar du länkar till våra informationsbroschyrer samt filmer gällande brandsäkerhet i bostaden. Nedan finns även en beskrivning av oss, så att du med säkerhet kan veta att det är vi från brandkåren som kommer hem till dig.

Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du registrera ditt telefonnummer för att gratis få SMS-påminnelser om att testa brandvarnaren.

Vi vill inte att någon ska vara rädd för att öppna dörren när vi gör hembesök. Informationen om hur du kan förebygga bränder och skydda dig själv vid en olycka kan rädda liv. För att du ska känna dig trygg med besöket vill vi förtydliga hur du vet att det är vi som hälsar på.

  • Vi har alltid larmställ eller uniform med Kalmar brandkårs logga.
  • Vi kan legitimera oss.
  • Inför hembesök i flerbostadshus har vi tagit kontakt med fastighetsägaren.
  • Vi aviserar i förväg i trapphus eller direkt i brevlådan att vi kommer.
  • Vi kommer i utryckningsfordon eller tjänstebilar märkta med Kalmar brandkårs logga.
  • Vi säljer aldrig brandskyddsutrustning eller liknande produkter.

Var vänlig observera att det är jourhavande skiftlag som genomför hembesöken. Ett hembesök kan därför behöva avbrytas eller ställas in på grund av larm.

Här finner du informationsbroschyrer om hur du kan förebygga bränder i din bostad. Broschyrerna innehåller även information om hur du ska agera om det ändå skulle börja brinna.