Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Brandsäkerhet

Vet du vad du har för brandskydd i din bostad? Här får du mer information om brandsäkerhet i hemmet och att brandkåren har möjlighet att göra hembesök.

Brandkåren gör hembesök

Kalmar brandkår genomför hembesök för att prata om brandskydd och brandsäkerhet.

Brandsäkert i hemmet

Du har väl brandvarnare och släckutrustning hemma? Lämna aldrig din bostad med någon maskin igång.