Kalmar brandkår

Vårt uppdrag är att genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckor i samhället. Vi ska även förbereda och genomföra räddningstjänst på ett effektivt sätt.

Arbeta på brandkåren

Välkommen till oss! Här arbetar brandmän, brandinspektörer, brandingenjörer samt olika administrativa funktioner.

Förebygg olyckor

Här finner du tips och råd på hur du kan förebygga olyckor.

Brandsäkerhet

Här får du mer information om brandsäkerhet i hemmet och att brandkåren har möjlighet att göra hembesök.

Om Kalmar brandkår

Vårt uppdrag är att genom förebyggande arbete förhindra och minimera olyckor i samhället.