Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar.

Ta alltid ett larm på allvar!

Vid fara ges larmsignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Vidtag omedelbart följande åtgärder:

  • Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  • Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
  • Stäng av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 Kalmar för vidare information.

Om det brinner

Brandrök kan ha stark stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta. Röken följer vindriktningen. Titta efter flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt mot vinden, samma sak gäller vid ett gasutsläpp. Stanna inomhus tills du får hjälp. Gå inte ut förrän du hör signalen "Faran över" – en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

Följ informationen via radio och TV

Vid larm slå omedelbart på radion, i första hand SR P4 Kalmar. Efter ett
varningsmeddelande i radio och TV kommer fortlöpande information från Kalmar kommun. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger. Se också SVT-Text 599. Undvik att använda telefon, även mobiltelefon.

Vad gör brandkåren om något händer?

Kalmar brandkår är väl förberedda och övade om en olycka skulle inträffa på någon av de farliga verksamheterna. Kommunen har en plan för räddningsinsatsen, som bland annat anger vilka som larmas, värsta scenario, åtgärder som måste vidtas och hur allmänheten ska varnas i händelse av en allvarlig kemikalieolycka vid något av företagen.

Kontakt

Fler sidor inom farlig verksamhet och sevesoanläggningar

Lista över farliga verksamheter och Sevesoanläggningar i Kalmar kommun

Flertalet av de farliga verksamheterna finns på Tjärhovet. Utöver dem finns fyra bergtäkter, KLS Ugglarps och Kalma

AB Nybrogrus

Information om AB Nybrogrus

Företagen på Tjärhovet

Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omgivni

KLS Ugglarps

Här följer information för dig som bor eller arbetar i närheten av KLS Ugglarps som innebär vissa risker för sin om

Skanska Industrial Solutions AB

Information om Skanska Industrial Solutions AB

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 september 2021
Publicerad: 28 juni 2017