Lista över farliga verksamheter och Sevesoanläggningar i Kalmar kommun

Flertalet av de farliga verksamheterna finns på Tjärhovet. Utöver dem finns fyra bergtäkter, KLS Ugglarps och Kalmar Öland Airport.

Kalmar Öland Airport är farlig verksamhet, men enligt lagstiftningen behöver inte flygplatser ge ut information till allmänheten om verksamhetens risker.

Farliga verksamheter i Kalmar kommun

Verksamhet

Område

AB Nybrogrus

Runtorp

Brenntag Nordic AB

Tjärhovet

Circle K Terminal Sweden AB

Tjärhovet

Kalmar Öland Airport

Smedby

KLS Ugglarps AB

Tegelviken

Nynas AB

Tjärhovet

Skanska industrial solutions AB

Bottorp

Skanska industrial solutions AB

Ebbegärde

Skanska industrial solutions AB

Knapegården

Stena Recycling AB

Tjärhovet

Swedish DLA Agro AB

Tjärhovet

Fler sidor inom farlig verksamhet och sevesoanläggningar

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar.

AB Nybrogrus

Information om AB Nybrogrus

Företagen på Tjärhovet

Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omgivni

KLS Ugglarps

Här följer information för dig som bor eller arbetar i närheten av KLS Ugglarps som innebär vissa risker för sin om

Skanska Industrial Solutions AB

Information om Skanska Industrial Solutions AB

Övriga länkar

Publicerad: 10 maj 2021