Lagar och regler kring farlig verksamhet

Här får du information om vilka lagar och regler som gäller för farlig verksamhet och Sevesoanläggningar.

Sevesolagstiftningen

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Detta ledde fram till de så kallade Sevesodirektiven vilka har implementerats i svensk lagstiftning främst genom lagen (1999:381) och förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen.

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög
säkerhetsnivå utövar länsstyrelsen tillsyn.

Fler sidor inom farlig verksamhet och sevesoanläggningar

Om något inträffar

Här får du information om hur du ska agera om du befinner dig nära en farlig verksamhet när något inträffar.

Lista över farliga verksamheter och Sevesoanläggningar i Kalmar kommun

Flertalet av de farliga verksamheterna finns på Tjärhovet. Utöver dem finns fyra bergtäkter, KLS Ugglarps och Kalma

AB Nybrogrus

Information om AB Nybrogrus

Företagen på Tjärhovet

Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som innebär vissa risker för sin omgivni

KLS Ugglarps

Här följer information för dig som bor eller arbetar i närheten av KLS Ugglarps som innebär vissa risker för sin om

Skanska Industrial Solutions AB

Information om Skanska Industrial Solutions AB

Publicerad: 10 maj 2021