Trygghetsvandring - var med och påverka!

Person som tittar ut över taken i solnedgång

Vad tycker du om det område där du bor? Känner du dig trygg i ditt område? Undviker du vissa platser eller finns det platser där du inte vill att barnen ska gå själva? Springer du inte gärna en viss sträcka när det är mörkt? Då kan det vara läge för en trygghetsvandring.

Hur trygga vi känner oss, kan påverka i vilken utsträckning vi deltar i aktiviteter utanför hemmet, hur vi mår och hur vi möts och umgås med andra människor. Genom att delta i en trygghetsvandring bidrar du till att öka förutsättningarna för trygghet och trivsamma miljöer i din närmiljö.

Trygghetsvandring innebär att man tillsammans med bland annat lokala föreningar, företag och personer som bor i kommunen undersöker den fysiska och sociala miljön. Detta för att ta reda på vad som känns tryggt/otryggt och att tillsammans se möjligheter till förbättringar för att öka trivseln och tryggheten i miljön.

Kalmar kommun och polisen arrangerar gemensamma trygghetsvandringar, men du som kommuninvånare, förening eller annan organisation kan också ta initiativ till en trygghetsvandring. Är du intresserad av vår medverkan i en trygghetsvandring i ditt område, kontakta Ann-Sofie Lagercrantz, strateg social hållbarhet.

Inför kontakt med kommunens brottsförebyggande strateg fundera på:

 • Syftet med vandringen
 • Promenadväg/område
 • Hur ska vandringen bli tillgänglig för alla?
 • Hur ska information om vandringen spridas?

Vad gör man på en trygghetsvandring?
På en trygghetsvandring pratar vi om hur vi upplever området. Vad känns tryggt och trevligt? Vad upplevs som mindre trevligt, olustigt eller otryggt? På trygghetsvandringen vill vi fånga känslan och upplevelsen av området snarare än fakta och siffror över brott etc. Området kan upplevas på olika sätt beroende på ålder, kön, funktionsnedsättning mm. Vid en vandring är allas upplevelse lika viktiga eftersom vi vill att alla ska känna sig trygga i Kalmar. Här kommer några exempel på vad man kan titta på och diskutera under en trygghetsvandring:

Området i stort

 • Var finns de vackraste bästa platserna?
 • Var finns platserna som undviks?

Det mänskliga livet

 • Finns mötesplatser?
 • Vilka är de och vilka används de av?
 • Finns mötesplatser för alla?
 • Vilka tider på dygnet används olika platser och av vilka?
 • Upplevs vissa platser som tomma och ödsliga?

Skötsel och underhåll

 • Var behövs bättre skötsel?
 • Hur påverkar träd, buskar och annan grönska området?
 • Behövs gallring/rensning för bättre sikt?
 • Fungerar belysningen överallt?
 • Finns belysningen på rätt plats och är funktionell?
 • Hur fungerar markbeläggning, trappor och räcken?/Behövs det åtgärder?
 • Hur luktar det på olika platser?
 • Finns skadegörelse/ och i så fall vilken typ av skadegörelse
 • Finns det tillräckligt med cykelställ?
 • Finns det tillräckligt med papperskorgar?

Tillgänglighet

 • Är det ljust där det behövs? Vart får det finnas mörker?
 • Finns det hinder för personer med funktionsnedsättningar ( syn-, hörsel-, rörelse-, allergi-, eller orienteringsproblem)
 • Finns det tillräckligt med - eller för många sittplatser? Hur ser de ut?

Kontakt

 • Emma Sundin

  Handläggare - Internationell samordning, demokrati och jämställdhet

  0724637969

  emma.sundin2@kalmar.se

  Besöksadress

  Östra Sjögatan 18

  Postadress

  Box 611
  391 26 Kalmar

Fler sidor inom brottsförebyggande rådet

Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du och dina grannar minska risken för brott i er boendemiljö och i ert närområde.

Ta hand om varandra i Kalmar!

Genom att ta hand om varandra kan vi göra varje evenemang till en positiv upplevelse!

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021
Publicerad: 24 maj 2018