Medborgarlöften i Kalmar 2016-2017

Kalmar kommun och polisen i Kalmar har tillsammans avlagt två medborgarlöften för perioden 2016-2017; att skapa en tryggare stadskärna och att minska antalet bostadsinbrott.

Våra löften är grundade i bland annat ett flertal medborgardialoger med både ungdomar och unga vuxna. De har berättat att de upplever en otrygghet i den centrala stadskärnan, särskilt vid Centralstationen, på Larmtorget och i olika köpcentrum.

Känslan av otrygghet har även synts i den trygghetsmätning som redovisades våren 2016. Där ser vi en ökning av oron över att utsättas för bostadsinbrott, något som rimmar med att det faktiska antalet anmälningar om bostadsinbrott blivit fler.

Medborgarlöften 2018-2019

I maj beslutas om medborgarlöften för perioden 2018-2019. Till dess gäller ovanstående löften.

Fler sidor inom brottsförebyggande rådet

Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du och dina grannar minska risken för brott i er boendemiljö och i ert närområde.

Ta hand om varandra i Kalmar!

Genom att ta hand om varandra kan vi göra varje evenemang till en positiv upplevelse!

Trygghetsvandringar

Känner du dig trygg där du bor? Undviker du kanske vissa platser? Gör en trygghetsvandring!

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 20 mars 2018