Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar ni som boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Grannsamverkan handlar främst om att du tillsammans med dina grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i ert bostadsområde. Genom nätverket som kan vara antingen fysiskt eller digitalt kan ni boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet.

Arbetet med grannsamverkan i Kalmar kommun sker i samverkan mellan boende, polis, kommun och försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Länsförsäkringar i Kalmar har en lång tradition av att arbeta med konceptet men det innebär inte att du behöver vara försäkrad i bolaget, utan vem som helst kan ingå i grannsamverkan.

För att kvalitetssäkra verksamheten och för att undvika risker med medborgargarden eller liknande beteende är polisens delaktighet i verksamheten viktig. Därför är polisen huvudaktör i vårt lokala arbete.

Vinster med grannsamverkan

  • Minskad brottslighet i bostadsområdet
  • Större delaktighet bland de boende i området
  • Ökad trivsel för er som bor och verkar i området
  • Ökat förtroende mellan boende och andra medverkande aktörer

Grannsamverkan har, enligt undersökning från det nationella Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visat sig kunna minska brottsligheten. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområden – inbrott, bilbrott och skadegörelse. I många fall leder också arbetet med grannsamverkan till en starkare gemenskap mellan grannarna, vilket medför att den sociala kontrollen förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att upptäckas.

Därför fungerar grannsamverkan

  • Utbildning. Utbildningen av kontaktombuden och brottsförebyggande information gör att ni som boende blir bättre på att skydda era tillhörigheter.
  • Social kontroll. När ni känner varandra i ett område vet ni också vem som inte bor där – mångas vaksamhet blir ett bättre skydd.
  • Trygg miljö. När ni som boende trivs i miljön betyder det att ni ofta rör er mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka avvikelser och risker.
  • Nätverken kan öka den sociala stabiliteten i området. Den ökade sociala kontakten kan göra ert område lugnare och minska eventuell brottslighet även bland grannskapet.
  • Inbrottstjuvar undviker områden med grannsamverkan. I en intervjuundersökning med personer som begått brott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga eller helst undvek områden med grannsamverkan. Men det räcker inte med att sätta upp skyltar – det krävs att ni som boende i området är med och upprätthåller grannsamverkan.

Minska brott - medborgarlöfte

Polisen och Kalmar kommun har avgett 2 medborgarlöften till er kommuninvånare för perioden 2016-2017; att skapa en tryggare stadskärna och att minska antalet bostadsinbrott.

Att stötta och sprida modeller för grannsamverkan är en viktig del för att vi ska kunna minska bostadsinbrotten och därmed öka tryggheten för dig som invånare i Kalmar.

Kontakt

Fler sidor inom brottsförebyggande rådet

Ta hand om varandra i Kalmar!

Genom att ta hand om varandra kan vi göra varje evenemang till en positiv upplevelse!

Trygghetsvandringar

Känner du dig trygg där du bor? Undviker du kanske vissa platser? Gör en trygghetsvandring!

Senast uppdaterad: 20 december 2019
Publicerad: 28 september 2017