Meningsfull fritid för unga

Att unga känner meningsfullhet är något av det viktigaste mot att hamna i brottslighet. Här hittar du information om vilka fritidsalternativ som erbjuds av kommunen.

Fler sidor inom för dig som är förälder

Alkohol och droger

Förr eller senare kommer ditt barn i kontakt med alkohol och droger. Vad ska du som vårdnadshavare tänka på?

Familjerådgivning och familjeterapi

Hjälp du kan få för att arbeta med familjerelationer.

Lovaktiviteter

Här hittar du vilka aktiviteter för barn och ungdomar som finns under loven.

Så jobbar vi med ungdomsbrottslighet

Är du orolig för ditt barn finns det stöd att få.

Föräldraskapsutbildningar

Vi erbjuder många utbildningar till dig som är förälder

Publicerad: 9 mars 2023