Förebygg brott hos unga

Du som förälder spelar en viktig roll i att guida dina barn och ungdomar in i vuxenlivet. Här hittar du stöd och information om vad du behöver tänka på för att hålla dem borta från brottslighet.

Alkohol och droger

Förr eller senare kommer ditt barn i kontakt med alkohol och droger. Vad ska du som vårdnadshavare tänka på?

Familjerådgivning och familjeterapi

Hjälp du kan få för att arbeta med familjerelationer.

Lovaktiviteter

Här hittar du vilka aktiviteter för barn och ungdomar som finns under loven.

Meningsfull fritid

Kommunens fritidsalternativ för barn och unga.

Så jobbar vi med ungdomsbrottslighet

Är du orolig för ditt barn finns det stöd att få.

Föräldraskapsutbildningar

Vi erbjuder många utbildningar till dig som är förälder