Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 12 juni

Utökad provtagning är påbörjad och nytt team startas upp under nästa vecka för att ytterligare minska risken för smittspridning av covid-19.

Inga nya smittade omsorgstagare

Under den senaste veckan har utökad provtagning av omsorgstagare påbörjats på vissa vård- och omsorgsboenden. Hittills har samtliga provresultat varit negativa. Inga nya omsorgstagare har haft bekräftad smitta vid de provtagningar som kommunens sjuksköterskor har utfört i hemtjänst eller på vård- och omsorgboende.

Inom hemtjänsten finns det två omsorgstagare med bekräftad covid-19. Även på evakueringsboendet i Björkenäs finns två omsorgstagare med bekräftad smitta. På vård- och omsorgsboende finns det i nuläget ingen omsorgstagare med bekräftad smitta covid-19.

Nytt team för att minska risk för smittspridning

För att ytterligare minska risken för smittspridning och skydda omsorgstagarna startar äldreomsorgen i Kalmar ett särskilt covid-19-team på måndag. Teamet består av tio undersköterskor som utgår från Ingelstorpsvägen 1 i Smedby. Teamet kommer att kunna utföra omsorgsinsatser hos omsorgstagare med konstaterad smitta covid-19 i hemtjänst i hela omsorgsförvaltningen.

Vid behov ska teamet även kunna arbeta inne på Björkenäs (evakueringsboendet) samt på övriga boendeenheter där det finns bekräftad smitta.