Vilket stöd kan jag få?

Vi ger dig och din familj socialt stöd, praktisk hjälp och vägledning.

Kontakta oss för frågor

Till oss kan du komma med frågor som rör ditt vardagsliv och hur det är att leva och bo i vår kommun och i Sverige. Se kontaktuppgifter längst ner.

Introduktion till det svenska samhället

Som nyanländ och i behov av någon form av introduktion blir du individuellt behandlad, det vill säga du får ta del av introduktionsprogrammet i den utsträckning som behövs. Den individuella variationen är viktig eftersom varje person har sin egen individuella bakgrund med olika kulturella och sociala miljöer.

Samhällsorientering på modersmål

Nyanlända invandrare får bättre beredskap att möta det svenska samhället som de ska bo och leva i och att tiden för deras etablering på arbetsmarknaden förkortas. Kännedom om det nya samhället stärker de nyanlända i deras roll som medborgare i det nya landet.

Vi kan idag erbjuda utbildade samhällskommunikatörer på följande språk: Albanska, arabiska, bosniska, kurmanji, kroatiska, engelska, franska, grekiska, pashto, dari, persiska/farsi, polska, ryska, romani, serbiska, somaliska, sorani, svenska, thailändska, turkiska och uzbekiska.

Fler sidor inom invandring och integration

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

Integrationsnytt

Prenumerera på integrationsnytt

Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering – SO – för dig som är ny i Sverige.

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Senast uppdaterad: 11 augusti 2020
Publicerad: 31 mars 2017