Tillsammans i Kalmar

Föreningslivet är en viktig ingång för integration i det svenska samhället.

Stödet Tillsammans i Kalmar

Tillsammans i Kalmar är en satsning från Kalmar kommun för att främja integrationen och skapa nya band och möjligheter mellan invånare i Kalmar. Därför ger Kalmar kommun ideella föreningar och frivilligorganisationer möjlighet att söka bidrag för att ordna aktiviteter, insatser eller arrangemang som förbättrar och har positiv inverkan på integrationen i Kalmar.

Hur ansöker vi som förening?

Ladda ner ansökningsblankett och skicka till Kalmar kommun. Adressen står på ansökningsblanketten.

Inkomna ansökningar som är kompletta behandlas inom 2-4 veckor. Under sommaren, jul och andra nationella ledigheter kan tiden vara något längre så vi uppmuntrar er att planera och komma in med kompletta ansökningar i god tid.

Beviljade insatser

 • Lindsdals DartGille
 • Skälby 4H gård
 • Integration och hälsa
 • IF Carole Lapierre
 • Smålands afrikanska kulturförening
 • Ljungbyholm GOIF
 • KalmarCity BK
 • Gemenskap Kalmar
 • Ensamkommandes Förbund
 • FBC Kalmarsund
 • Kärlek och Fred
 • Ängo BK

Kontakt

Fler sidor inom invandring och integration

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering – SO – för dig som är ny i Sverige.

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä...

Senast uppdaterad: 28 oktober 2019
Publicerad: 31 mars 2017