Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Tema: Samarbete med föreningar

Tillsammans i Kalmar för integrationsfrämjande arbete fortsätter under 2021