Omvärldskunskap

Närbild på en jordglob.

Nyanlända behöver mycket information om det nya samhället, sätt att leva samt rutiner så som exempelvis hur det fungerar att arbeta och vara föräldraledig i Sverige.

Det är viktigast att utgå från deltagarnas vardag och komma med konkret information om exempelvis hur man kan åka buss, hur man tar ut pengar och hur man betalar. Deltagarna behöver också känna sig bekväma i närmiljön, lära känna sin stad. Närmiljö ska kunna vara tillgängligt för deltagarna kring avstånd, kollektivtrafik och ekonomiskt.

Något som Bas KALMAR har också lagt fokus på att utgå ifrån deltagarnas egna frågor om samhället så som föräldraskap, hur fungerar skolan, tonåringar i hemmet och självständighet.

I Bas KALMAR har det även ingång värderingsövningar kring exempelvis jämställdhet och alla människors lika värde. Det har varit svårt då deltagarna är nya, därför har man väntat ett tag tills individen är trygg och har landat. I detta arbete är det viktigt med små grupper så att man kan skapa en trygghet i gruppen där alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Alla får prata, alla är lika mycket värda. I ett lektionssammanhang räcker alla upp handen, alla kan få ordet. Värderingar börjar i inskrivningssamtalet där Bas KALMAR låter deltagarna känna sig välkomna som individer.

Grupptrycket har varierat under Bas KALMAR:s tid. Problematiken kring grupptryck finns och det är viktigt att ha ögonen öppna för detta. Deltagarna kommer från ett konfliktsamhälle med många olika fördomar, ojämlikhet, misstolkningar, annorlunda tankar om frihet och vad betydelsen av ordet.

“Något av det viktigaste jag lärde mig på Bas KALMAR var kring hur arbetslivet i Sverige fungerar.”
Deltagare på Bas KALMAR

Vardagslivets aktiviteter

Det har varit en fördel att erbjuda olika aktiviteter och att deltagarna själva fått se olika platser i samhället. Det har blivit en positiv och viktig del i deltagarnas integration.

Bas KAMAR har gjort studiebesök med deltagarna på arbetsplatser utifrån deltagarnas intresse och utifrån vilka yrken som är realistiska för dem att få i nuläget. Alla samhällsfunktioner med tolk är viktig information att få. Här följer exempel på platser som Bas KALMAR har besökt:

 • Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)
 • socialtjänsten
 • tandvården
 • trafikskola
 • förskola
 • begravningsbyrå
 • bibliotek
 • konsumentvägledning
 • äldreboende.

Det är viktigt vad som finns tillgängligt för deltagarna själva att ta sig till, som inte kostar pengar. Bas KALMAR hjälper individen att våga sig ut i samhället, se andra platser, att det finns mycket att uppleva på den plats där man bor. Exempel på utflykter som Bas KALMAR har gjort tillsammans med deltagarna är:

  • besök på individernas egna närområden
  • besök på lekplatser och parker
  • bussresor runt om i Småland
  • bilturer till havet, Öland, Värsnäs, naturreservat och Långviken
  • lokala sevärdheter så som slottet och stadsparken.

  “Tack – igår var Kalmar litet. Idag är Kalmar stort som Stockholm.”
  Deltagare på Bas KALMAR

  Bas KALMAR har åkt till olika sammanhang för att prata svenska men även inbjudit till språkcafé på Bas KALMAR. Väldigt lyckat för alla inblandade.

  “Jag har aldrig varit så stark och säker mamma som nu. Jag kan vara en bra förebild för mina barn. Det är inte längre bara barnen som vet saker och har kunskap i detta nya land utan även jag kan och vet mycket.”
  Ensamstående flerbarnsmamma

  Fler sidor inom vardagsliv

  Vardagslivets frågor

  Som nyanländ analfabet i Sverige är det av stor vikt att tidigt få konkret, tydlig och anpassad information om sitt

  Föräldrastödsutbildning

  Utbildningen "Barnen i våra hjärtan" (BiVH) riktar sig till föräldrar som är nyanlända i Sverige.

  Senast uppdaterad: 9 december 2021
  Publicerad: 28 juli 2021