Föräldrastödsutbildning

Utbildningen "Barnen i våra hjärtan" (BiVH) riktar sig till föräldrar som är nyanlända i Sverige, för att stärka föräldrarnas roll i det mångkulturella Sverige.

Just gruppen nyanlända föräldrar kan ha extra utmaningar i sitt föräldraskap eftersom de kommit till ett nytt sammanhang med andra förväntningar än i hemlandet.

Kursen har varit på modersmål och Bas KALMAR har kunnat erbjuda detta för de arabisktalande deltagarna.

Innehåll

Kursen leder till att deltagarna blir stärkta och trygga i sin roll som förälder och vuxen, vilket är en positiv insats för såväl barn som föräldrar i nyanlända familjer.

BiVH försöker förklara de mekanismer som uppstår under migrationsprocessen, barnuppfostran i det nya landet, och livet i ett modernt samhälle som Sverige. Utbildningen erbjuder därför basinformation om Sveriges utveckling de senaste hundra åren i frågor som berör jämställdhet, frihet, demokrati, förskola och skola samt lagstiftning så som aga-lagen och socialtjänstlagen, med mera.

Demokrati är en grundsten i det svenska samhället. FN:s mänskliga rättigheter, FN:s konvention om kvinnors rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter löper som en röd tråd genom hela föräldrautbildningen. Utbildningen är lämplig för föräldrar till barn i alla åldrar. Utbildningen har tagits fram av Sonia Sherefay.

  • Något som Bas KALMAR har tagit fasta på i utbildningen är:

   det är viktigt att få samtala om olika lagar och regler om barnuppfostran i Sverige, konsekvenser om man använder våld och olika straff
  • det är viktigt med familjens regler och barnuppfostran - men utan våld
  • det är viktigt med rätt information, det finns många missförstånd
  • information om socialtjänsten i Sverige och deras uppdrag, vad de kan hjälpa till med
  • stötta föräldrar att vara föräldrar, att vuxna inte behöver vara beroende av sina barn
  • sex och samlevnad.

  ‘’Jag har blivit en bättre mamma’’
  Deltagare på Bas KALMAR

  Fler sidor inom vardagsliv

  Vardagslivets frågor

  Som nyanländ analfabet i Sverige är det av stor vikt att tidigt få konkret, tydlig och anpassad information om sitt

  Omvärldskunskap

  Nyanlända behöver mycket information om det nya samhället, sätt att leva samt rutiner.

  Senast uppdaterad: 26 november 2021
  Publicerad: 28 juli 2021